NALEZNĚTE
WEBOVÉ STRÁNKY,
KTERÉ NIKDO NENAJDE

Odměna 1000 korun českých

Své tipy posílejte na adresu:

nalezy@nice-web.cz

Každý email, ze kterého bude odeslán
tip se může opět zúčasnit po
uplynutí pěti dnů. V případě,
že bude web nalezen, obdrží
první správný tipující odměnu ve
výši 1000 korun českých. Odměnu
zašlu výherci převodem dané částky
na účet. Každý týden zde budu
zveřejňovat nesprávné typy, které
vám mohou pomoci s hledáním.

Nesprávné tipy ZDE